tłumaczenia pisemne z i na język francuski

Tłumaczenia pisemne

Moja oferta obejmuje tłumaczenia pisemne, w tym także tekstów specjalistycznych. Aby zapewnić najwyższą jakość tłumaczenia pod względem merytorycznym, mam możliwość skorzystania z konsultacji ekspertów w danej dziedzinie.

Moje doświadczenie z tłumaczeniami rozpoczęło się właśnie od tłumaczeń pisemnych. Uchodzą one za najprostsze, tym niemniej nad każdym tłumaczeniem pochylam się z wielką uwagą. Od początku mojej drogi tłumacza towarzyszą mi słowa Ryszarda Kapuścińskiego wygłoszone podczas I Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej w 2005 r.: „ (…) Przekładając tekst - otwieramy Innym nowy świat, tłumaczymy go, a tłumacząc - przybliżamy, pozwalamy w nim przebywać, uczynić go cząstką naszego osobistego doświadczenia.” Ktoś może powiedzieć, że wypowiedź ta dotyczy przede wszystkim tłumaczeń literackich, ale kwestia odpowiedzialności za słowo i nowej przygody intelektualnej, która otwiera się przed tłumaczem przy okazji nowego zlecenia dotyczy jak najbardziej tekstów użytkowych czy technicznych.

Jednostką rozliczeniową w tłumaczeniach pisemnych jest 1 strona obliczeniowa 1800 znaków ze spacjami.

CENNIK PODSTAWOWY - Tłumaczenie pisemne specjalistyczne

  • na język polski: 30 - 32 zł/stronę
  • na język francuski: 35 - 37 zł/stronę
Powyższe ceny są cenami brutto; nie jestem płatnikiem podatku VAT

Powyższe ceny tłumaczeń pisemnych dotyczą trybu normalnego, zakładającego tłumaczenie do 6 stron dziennie. Stawki dla zleceń przyspieszonych są ustalane indywidualnie. Możliwość negocjacji cen w przypadku dużych zleceń (powyżej 50 stron) lub tekstów z powtarzalnymi fragmentami.